اگه کاری باری داشتین من رو همین جا می تونین پیدا کنین:)

قول می دم در اولین فرصتی که پیش بیاد جواب بدم ^__^

 

از ایمیل هم می تونید استفاده کنید:

violetjaron3@gmail.com